Osobní mentoring a koučink

Osobní mentoring a koučink k ujasnění situace, orientaci a správnému rozhodování. Podporuje klienta v nalézání řešení, vede k hlubšímu porozumění sobě samotnému.

Více informací

Individuální hledání vize

Individuální hledání vize (vision quest) se Zdenkem Weberem pro muže i pro ženy.

Více informací