Hledání vize pro muže a ženy 

JustLove Quest 2019

26.7. - 5.8. 2019

pro max. 18 účastníků

místo konání:  Rekreační zařízení U kapličky Jižní Čechy

Zdeněk a Šárka Weberovi

Teprve až se vytratí Tvé myšlenky, můžeš pohlédnout do hlubiny Tvého bytí, zjistit kdo jsi, jaké jsou Tvé sny a co již potřebuješ nechat za sebou… Hledání vize je pro sociální zdraví lidské společnosti veledůležitý po tisíce let, umožňuje jednotlivcům zdolat jejich přechod/přeměnu záměru/smyslu/účelu a významu/mínění, objevit dary, které mají být přineseny zpět celé společnosti.

 

Bez nich si lidé nevšimnou a neprožijí své životní předěly, jsou neschopni dokončit staré, či začít nové…

 

"Nech staré odejít, odpust a otevři se novému začátku

Nechte mě tváří v tvář pravdě a již tu není co vysvětlovat, není co dodat…"
Pablo Neruda

 

Přišel čas, kdy musíš nechat za sebou rodinu, přátele i práci a jít dál sám, pohlédnout do svého nitra, abys odkryl svoje šance v Kruhu života. Tato cesta se jmenuje Hledání vize a lidské bytosti ji následují po tisíce let. Přináší odpovědi na otázky, které již delší dobu slyšíš ve svém nitru: „Kdo jsem?“, „Co mám nechat jít/odevzdat?“ a „Jak mohu léčit svá zranění/rány?“                I navzdory strachu víš, že je to něco, co musíš udělat.

A tak se setkáš s dalšími jako jsi Ty, aby ses připravil na tuto cestu - Hledání vize. Časem se Vaše malá skupina stane společenstvím, poskytujícím podporu a lásku. Náš tým jsou průvodci, sloužící k zrcadlení a podpoře účastníků nejprve v přípravě na jejich sólo a pak jim pomohou pochopit a integrovat/začlenit jejich zážitek z Hledání vize

Hledání vize vám může přinést?

  • dovršení starého cyklu života
  • průchod/přechod skrze práh neznáma a návrat jako znovuzrozená bytost
  • objevení svého nejdůležitějšího smyslu a poslání

Tak jak stojíš zakořeněn do své rodné půdy a vztahuješ ruce jako rostlina ke světlu Dědečka Slunce, tak budeš i pátrat po svém místě na zemi mezi národy. Uvítáš všechny, kteří se vydali na cestu před tebou, bez ohledu na jejich barvu nebo víru.

A jak budeš hledat poznání sebe sama, zjistíš, že nejsi ani bílý, ani černý, ani červený člověk. Jsi mixem všeho, soutok, duha. Každá myšlenka, cit, modlitba, sen  nebo píseň bude rezonovat silou vašich společných předků.

Skrz tebe a obřad, který vykonáš dosáhnou tvé babičky a dědové od začátku doby dopředu k naplnění naší společné vize - a té neustále se vyvíjející se vzájemné závislosti všech národů a žijících tvorů na zemi.

"Ani Já, ani nikdo jiný, nepůjde cestu za Tebe.

Musíš jít sám."

Walt Whitman, Zpěv o mně

Hledání vize je znovuoživený přirozený proces hledání osobního životního poslání prostřednictvím devíti dnů a nocí strávených v přírodě.

Budeš veden procesem o 3 stádiích.

  • ODLOUČENÍ. Po nějakou dobu se budeš připravovat na odchod od svého minulého světa, abys vše zanechal za sebou. Až nastane ten pravý čas, oddělíš sám sebe od předešlých zájmů a budeš odebrán od všech běžných kontaktů
  • PRÁH ,nebo také "POSVÁTNÝ SVĚT". Vstoupíš na práh/přechod až překročíš omezení svého dřívějšího života a zahájíš čas zkoušek. Zde na prahu budeš zkoušen,stejně jako hrdina/hrdinka v dávných letech. Zde na posvátné hoře vykonáš své "poslední" povstání, umíráním starého, přivítáním nového.
  • VTĚLENÍ. Na tvé cestě zpět si osvojíš úkol přinést sám sebe, svou vizi, své porozumění do reálného světa pro blaho svých lidí.

Cena zahrnuje veškerý program, průvodcovskou činnost, přípravnou příručku, skype konzultaci a podporu v průběhu celého roku po hledání vize.

Cena nezahrnuje poplatek za skromné stravování před a po půstu a skromný poplatek za půdu, kterou obydlíme jako naše základní stanoviště.

Těším se na Vás na JustLove Questu!

PŘIHLÁŠKA NA JUSTLOVE QUEST

Vaše místo na JustLove Questu je plně rezervováno, pokud je do 1.7. 2019 uhrazena celková cena 12 500 Kč

Ubytování a strava se platí první den pobytu na místě.

Částka na osobu za ubytování a stravu je 3.700 Kč.