CARLOS JESÚS CASTILLEJOS

23.-26. srpna 2017

v České republice

Zveme vás na první setkání
s Donem Carlosem u nás!

Don Carlos Castillejos, člověk poznání - naguál - pocházející z májsko-toltécké tradice, básník, spisovatel a mystik. Průvodce za hranicemi běžného lidského vnímání. Poutník, který provází a instruuje adepty toužící po poznání pouští Wirikuta přes 20 let.

V 80. létech byl členem skupiny mladých praktikantů ''Toltecayotl', kde se setkal s Carlosem Castanedou, který jim předával sekvence pohybů, později známé pod pojmem ''magická gesta'' či ''tensegrita''.

Zakladatel Mazacalli, nadace usilující o uchování původní moudrosti předků dávného Mexika. V současné době působí jako průvodce a učitel v zemích Jižní Ameriky i v Evropě, kde předává své hluboké vědění a znalosti praktik jako je například rekapitulace, vědomé snění, májský kalendář, pobyt ve tmě a magická gesta Kahlay. V roce 2015 založil Nahualli, Institut pro výzkum toltécké vize. Don Carlos Castillejos je příkladem naprosté integrace toltéckého vědění a jeho praktické aplikace v běžném životě, tedy umění žít "zlehka a vyrovnaně".

Kdo je Carlos Castillejos?
(klikni zde)

Orientační program setkání

Náš záměr je setkat se s osobností Dona Carlose, nechat se prostoupit a inspirovat dotekem 'jiné skutečnosti' a vytušit tak přirozenost jasné, neomezené a všeobjímající vize naguála.

Program se může spontánně měnit podle energie a potřeb skupiny, či podle počasí.

 • středa 23. srpna, odpoledne

  Uvítání a úvod, toltécká vize, magické pohyby (Kahlay)

Kahlay - magická gesta

''Kahlay" je série fixních pozic a pohybů koordinovaných se specifickým záměrem, které jsou klíčovým bodem k proniknutí skrze smyslové vjemy a energetické tělo. Kahlay, v kontextu májské tradice, je jedno z nejcennějších dědictví, které nám naši předkové zanechali.

Skrze tuto disciplínu objevíme svou přirozenost  - nedomestikovaný stav - který nám umožňuje:

 1. Objevit mapu energetického těla a integrovat tuto zkušenost.
 2. Přístup k cenným informacím paměti naguálů, které jsou zakódované v tělesných pocitech.
 3. Věnovat těžkou energii a naučit se 'odlehčit' vnímajíce vše, co se děje, jako sen.
 4. Rozpoznat vše, co vnímáme, jako proud neustále se renovující energie.
 5. Vytušit neomezenou prostorovost vědomí, jímž jsme.

Videozáznam:

 • čtvrtek 24. srpna

  toltécká vize, rekapitulace a vědomé snění, magická gesta Kahlay, temazcal (potní chýše)

Temazcal - potní chýše

Potní chýše je ancestrální očistný obřad praktikovaný již po několik tisíciletí v různých tradicích amerických indiánů. Je to jedna ze sedmi medicín užívaných k uzdravení těla a nastolení duševní rovnováhy. Ve tmě a bezpečí lůna Matky země, kde prostoupeni žárem horkých kamenů (element ohně) vdechujeme léčivou páru (voda a vzduch), se otevírá jedinečná příležitost a prostor ke spojení se s přirozenými živly a uvědomění si své vlastní podstaty. Když s poděkováním věnujeme vše, co nás tíží, můžeme putovat životem s radostí a lehkostí poutníka.

‘‘Vstup do lůna Potní chýše. Zpívej, deklaruj svou možnost znovuobnovení a znovuzrození. Zanech ve svém potu skličující vzpomínky s poděkováním, co ti tento okamžik přináší: možnost očistit své vnímání od ulpívání na své osobní historii, jež determinuje tvůj způsob cítění-nahlížení na svět.‘‘

Don Carlos Jesús Castillejos

Carlos Jesús Castillejos: Poselství toltécké vize

Po spuštění videa je potřeba zapnout si titulky.

 • pátek 25. srpna

  magická gesta Kahlay, poutní cesta k prameni sv. Jana, večer ceremonie kakaa

Poutní cesta

Čtyřhodinová poutní cesta z Lorienu do Svatého Jana pod Skalou. Tam navštívíme léčivý Pramen sv. Ivana. V blízkém kostele se nacházejí jeskynní prostory, v nichž podle legendy žil a byl pochován poustevník Ivan, který žil dlouho ve vlhku a živil se vegetariánsky. Místními lidmi byl od začátku považován za svatého a za prvního českého světce.

Náš průvodce nám svým praktickým příkladem nastiňuje, jak kráčet životem s lehkostí a radostí poutníka a vytvářet tak ze svého života umělecké dílo. Tolték je umělcem vnímání (‘‘El artista de la percepción‘‘).

‘‘Skrze poutní cestu ctíme naše předky na místech, které jsou označované jako ‘‘svaté‘‘ jelikož poskytují prostor k odhalení základů jisté kultury. Tímto způsobem si také připomínáme, že naše existence je pomíjivá, a pokud cestujeme s lehkými zavazadly, objímáme plnost života.‘‘

Don Carlos Jesús Castillejos


Ceremonie kakaa

V rámci májské kosmovize energie kakaa otevírá prostor k širšímu vnímání a otevírá srdce k ohleduplnější a láskyplné vizi. Uklidňuje, rozjasňuje mysl jež naslouchá svému srdci. Kakao nás zve k prožívání a vyjadřování náklonnosti ve spojení se vším kolem nás. Podporuje emociální rovnováhu, uzdravuje vztahy s bližními a je medicínou pro tělo i pro duši.

"Příroda je tvou učitelkou. Život, ve kterém něco se rodí a pak zase umírá, má za svou velvyslankyni přírodu. Tvé srdce je oním klíčem k objevování jejích tajemství. Tvé tělo má stejnou přirozenost, otevři jej a objevíš moudrost Opeřeného Hada.’’
Don Carlos Jesús Castillejos

 • sobota 26. srpna

  závěr a rozloučení (ráno)

‘‘Putuj ve tvém běžném životě, v práci, při konverzaci, procházej se tvou mentální krajinou, navštěvuj svá obyklá místa, kde se usazují emoce, putuj skze svou potřebu někdy někam dojít. Putuj a tonifikuj své svaly neulpívání. Putuj a spaluj kalorie pocitu samoty a odloučení. Nechť tvůj běžný život je chrámem, kde věnuješ každý z svůj krok. Takto putujeme.‘‘
Don Carlos Jesús Castillejos

Trailer dokumentálního filmu ''Cesta Hada'', poušť Wirikuta, Mexiko 2012

Mluvit o Tichu

Věnování kopálu
.

Ticho, Otevřený prostor

Po spuštění videa je potřeba zapnout si titulky.


Místo konání:

Lorien, Nenačovice 80

mapa 

Cena programu a pobytu

Program

 • od odpoledne 23. srpna do noci 25. srpna
 • program bude simultánně tlumočen
 • hradí se prostřednictvím formuláře níže

Pobyt

 • možnost ubytování v sálu na matraci nebo ve vlastním stanu
 • plná penze od večeře 23.8. po snídani 26.8.
 • hradí se v hotovosti na místě

Přihláška